AKUD EKİBİ PROJELERİ
TURİZM YÖNÜYLE IĞDIR
Bir çok uygarlığın izlerini bünyesinde barındıran Iğdır , tarihi ve kültürel değerlerin yanısıra bozulmamış doğal kokusu, avrupanın ve Türkiyenin en yüksek dağı olan ve tüm dünya dinlerinin anası olarak adlandırılan Ağrı Dağı, Nuhun Gemisi, Korhan Kalesi, Korhan Yaylası, Kara Kilise, Korhan Meteor Çukurları, Korhan Yaylası Açık Hava Müze alanları, Zerdüşt Tapınma Merkezleri, Bulakbaşı Ahura Mazda Suyu, Ahura Buzulu, Cehenem Vadisi, kutsal kitaplarda adı geçen adem ile havvanın yaşadığı İrem Bahçesi, Eski Kaya Mezarlıklar, Süreyya Çeşmesi, Hakmehmet Beraderi Şemsi Tebrizi Türbesi, Karakoyunlu Babek Mağarası, Gökçeli Şehit Ağacı, Karakoyunlu Açık Hava Müzesi, Tuz Mağaraları, Tuzluca Mesire Yerleri ve doğal güzellikleri, Aras vadisi kuş zenginlikleri, Pamuk Dağı Kayak Merkezi, Melekli Kültepe, Türkiye’ nin en yüksek anıtı olan Iğdır Anıt ve Müzesi, Tarihi Ejder kervansarayı, Taşburun kerbelayı İsmail anıtı, Melekli açık hava müzesi, Erhacı açık hava müzesi, Melekli şahmaran tepesi, Kümbetler, Tarihi Koçbaşı Mezar Taşları ve dünyada eşi benzeri olmayan üç ülkeye sınır olma gibi özellikleri ile son yıllar ülkemiz ve dünya turizmi açısından kendisine önemli yer edinmiştir. Ayrıca güneşin ülkemize ilk doğduğu yer olarak bilinen ığdır; Güneşin Doğduğu Kent, Nuhun Arka Bahçesi, Festivaller Şehri, Nuh’un şehri, Tarihin Tanığı, Doğunun Çukur 0vası, Sürmeli Vadisi, Asyanın Kapısı, Kafkasyanın merkezi, Medeniyetler Beşiği gibi farklı isimlerle anılmaktadır.


 
ERHACI AÇIK HAVA MÜZESİ TURİZME AÇILMAYI BEKLİYOR
Aşağı Erhacı köyünde bulunan bu tarihi alan Iğdırın en önemli tarihi mekanlarından sayılmakta olup köy ortasında adeta bir höyük tepeyi andırmaktadır, bu tepenin ortasında ilginç bir tarihi mağara ve dört bir etrafında eski yazılarla işlenmiş kaya mezarlar, koçbaşlı mezar taşları, ve bir çok ilginç motiflerle süslenmiş kaya parçaları mevcuttur, Nuh tepesi olarak adlandırılan bu tepe aynı zamanda yöre halkı tarafından ziyaretgah olarakta kabul edilmektedir, yöre halkından alınan bilgilere göre Hz. Nuh’un gemisinin karaya oturduktan sonra ilk kurbanı burada kestiğine inanılmakta ve hala günümüze kadar burada kurbanlar kesilip adaklar yapılmaktadır. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Erhacı köy muhtarı Reşat FIRAT; öncelikle Iğdır Valiliği Proje Birimince köyümüzde yapılması planlanan höyük tepenin yanında bulunan ve yöre halkı tarafından Nuhun ilk ibadet ettiği tepe olarak bilinen kırmızı tepe üzerine Hz. Nuh türbesi projesi köy halkı tarafından sevinçle karşılanmıştır diyerek söze şöyle başladı, eskiden yedinci ayın onyedisinde yani Nuh gemisinin karaya oturduğu gün olarak bilinen bu tarihte özelikle Azeri kardeşlerimiz tarafından burası ziyaretçi akınına uğrardı fakat bu gelenek zamanla canlılığını biraz olsun yitirmiş durumda, biz Iğdır ve bölge tarihi açısından oldukça önem arz eden bu mekanda çevre düzenlemeleri yaparak burayı yeniden Kültür ve İnanç Turizmine kazandırmayı düşünüyoruz, ayrıca eskiden bu tarihi mekanda yüzlerce koç ve diğer hayvan figürlerinin işlendiği   taşlara rastlamanız mümkündü fakat zamanla bu taşlar tarihi eser kaçakçıları tarafından çalınarak büyük şehirlere taşınmıştır, bizler köy halkı olarak artık geri kalan tarihi kalıntıları höyüktepe etrafından toplayıp burayı açık hava müzesi haline getirip tarihimize sahip çıkacağız ve konuya ilişkin arkeolojik ve prehistorik (tarih öncesi) araştırmalar yapılması için ığdırın yetiştirmiş olduğu Arkeologların burada bir gönüllü çalışma başlatmaları için her türlü kolaylığı sağlayacağız  dedi. konuyla ilgili tespit çalışmaları yapan ığdır Akud ekibine köy halkı olarak teşekkür ediyor aynı zamanda yetkililerden buranın açık hava müzesine dönüştürülmesi için destek bekliyoruz dedi.                                                                 
               Açık hava müzesi Nedir: Arkeologların yaptıkları kazılar sonucunda ortaya çıkarılan buluntuların ve kapalı mekanlarda sergilenmesi mümkün olmayan yapıt ve kalıntıların açık alanda sergilenmesidir.
ARAŞTIRMA: IĞDIR AKUD EKİBİ ADINA   Coşkun. OLUZ--- şevket ÜMİTIĞDIR AÇIK HAVA MÜZESİ: 
 Arkeolokların yaptıkları kazılar sonucunda ortaya çıkarılan buluntuların ve kapalı mekanlarda sergilenmesi mümkün olmayan yapıt ve kalıntıların açık alanda sergilenmesidir. Örneğin Karakoyunlu açık hava müzesi.. ığdır ve çevresindeki özelikle korhan yaylasında bulunan tariyi kalıntılar ve eski mezarlıklarda bulunan koçbaşlı mezar taşları ığdır anıt müze etrafında sergilenerek ığdır turizmine kazandırılabilir, konuyla ilgili tespit çalışmalarını ığdır akud ekibi 2006 tarihinde yapmıştır bilgi alınması mümkündür.
TURİZM MÜZESİ: ayrıca ığdır kültür sarayında bir oda tahsis edilerek ığdırın Türkçe İngilizce Farsça Rusça tanıtım katalokları ve CD lerinin yanısıra ığdırın tüm güzelliklerinin ve tarihi yapıtlarının bir minyatürü yapılarak odada sergilenebilir, bununla birlikte Halk Eğitim Merkezi tarafından İngilizce, Farsça, Rusça dil kursları   GÖDEKLİ KÖYÜ NUH TÜRBESİ
Kutsal yerlerin bu dinlere mensup turistlerce ziyaret edilme eğilimlerinin, turizm olgusu içerisine değerlendirilmesi İnanç Turizmi olarak tanımlanmaktadır.İnsanların devamlı ikamet ettikleri, çalıştıkları ve her zamanki olağan ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerin dışına, dini inançlarını gerçekleştirmek inanç çekim merkezlerini görmek amacıyla yaptıkları turistik amaçlı gezilerin turizm olgusu içerisinde değerlendirilmesi İnanç Turizmi olarak tanımlanabilmektedir.
      YAHUDİ KUTSAL METİNLERİNE VE HİRİSTİYANLIK İNANCINA GÖRE NUHUN GEMİSİNİN BULUNDUĞU YER OLARAK BİLİNEN IĞDIR AĞRI DAĞI HEM SİYASİ HEM İNANÇ TURİZMİ BAKIMINDAN KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN  BİR HAZİNE GİBİDİR.. HZ NUHUN İLK İBADET ETTİĞİ YER OLARAK BİLİNEN GÖDEKLİ KÖYÜ KÜÇÜK AĞRI ETEĞİNDE HZ NUHA AİT BİR TÜRBE YAPILARAK TURİZME AÇILARAK IĞDIR EKONOMİSİNE KATKI SAĞLANABİLİR
NUHUN GEMİSİ: Büyük Tufan’ın ardından Nuh’un gemisinin oturduğu rivayet edilen Ağrı Dağı korhan yaylasına Greenpeace tarafından   inşa edilen daha sonra ığdır valiliği tarafından ığdır anıt müze bahçesine taşınan gemi ığdırda görmeye değer yerler arasındadır. NUHUN TÜRBESİ: Aralık ilçesi Gödekli köyü küçük ağrı eteği yakınlarında bulunan ve yöre halkı tarafından tufandan sonra Hz. Nuh’un üzerinde ilk ibadet ettiği  taş olarak bilinen bu kalıntı üzerine ığdır valiliği tarafından Hz. Nuh adına bir türbe inşaası düşünülmektedir. Proje gerçekleştiği anda ığdır inanç turizmi açısından bölenin en önemli cazibe merkezi haline gelecektir.   İREM BAHÇESİ: kutsal kitaplarda belirtildiğine göre adem ile havvanın birlikte yaşadığı irem bahçesi ağrı dağının kuzeyinde aras ırmağı vadisinde bir yerdedir. Bu rivayetlerden yola çıkarak ığdır valiliği ve belediyesince hakveyis mahalesinde bulunan botanik göl etrafında sembolik olarak irem bahçesinin inşaası başlatılmış olup projenin %40 tamamlanmış ve mali yetersizlikten dolayı bekletilmektedir .
-----------MÖ Ortadoğu tarihinin en geleneksel kaynağı olarak kabul edilen ve Musa tarafından yazıldığı ileri sürülen Eski Ahid’in (Tevrat) beş kitabından ilki olan Tekvin’de Ararat ilk kez şöyle geçmektedir: “Ve gemi yedinci ayda, ayın on yedinci gününde Ararat Dağları üzerine oturdu” (8. Bap 4. Ayet). Ağrı Dağı’na Ararat denmesi de, Tevrat’ta geçen Ararat Dağları’nın Ağrı Dağı ile aynı sayılmasından kaynaklanmıştır.MELEKLİ ŞAHMARAN TEPESİ:  
   Iğdır merkeze 5 km uzaklıkta İran, Nahçivan, Ermenistan, yolu üzerinde bulunan bu tepe tarihi açıdan oldukça önem arz etmektedir, Yöre halkı tarafından anlatılan efsanelere göre yılanların şahı ŞAHMARAN' ın yöre halkından olan Atebyle yaşadığı aşk bu tepede geçmiştir, ayrıca tepenin altında uçsuz bir mağara bulunmaktadır Şahmaranın yaşadığına inanılan tepe altındaki mağara 2002 yılında yüzeysel olarak üstü kapatılarak doldurulmuştur. Melekli belediyesi ve Iğdır Akud kulübü tarafından çevre düzenlemesi ve tepe üzerine Şahmaranın heykeli yapıldığı taktirde ığdırın en önemli tarihi, turistik ve mesire alanlarından biri olacaktır. Tepe üzerinde yapılması planlanan sosyal tesisler sayesinde yakında açılacak olan sınır kapılarıyla birlikte ülkemize gelen yabancı turistler içinde önemli bir cazibe merkezi haline gelecektir.

ERHACI NUH TEPESİ NUHUN GEMİSİ MAKETİ
IĞDIR Suveren yokuşuna betondan yarı toprak altında kalmış sembolik bir gemi yapılarak gemiden ovaya doğru İranlı heykeltıraş VAZİRİ nin yardımıyla bütün hayvanların betondan maketi yapılabilir
 
Erhacı köyü kırmızı tepeden başlayıp tuzluca çıkışına kadar uzanan yol güzergâhında doğal taşlar üzerinde Iğdır yöresine ait ve Nuh tufanını kapsayan tüm hayvan çeşitleri VAZİRİ ustanın yardımıyla çok ucuz maliyetle işlenip   bölge turizmi açısından önemli bir statüye kavuşturulabilir, Iğdır yöresi tufandan sonra at koyun sığır gibi ilk hayvanın evcilleştirildiği yer olarak bilinmektedir. Hz. Nuh olayı Iğdır bölgesine nakış nakış işlenmeli. 
HAKMEHMET ZİYAREGAHI:
yine resmi kaynaklarda herhangi bir geniş bilgiye rastlamamakla birlikte yöre halkı tarafından  beraderi şemsi TEBRİZİ (Şemsi tebrizinin kardeşinin mezarı) yada ziyaretgah olarak adlandırılmaktadır yöre halkı tarafından kutsal mekan olarak bilinen bu yapıt her yıl muharem ayında aşura günü ziyaret akınına uğramaktadır. bu türbe ığdır valiliğince yada işadamlarımızca görkemli bir şaheser haline getirilerek kültür turizmine kazandırılabilir..