Ata ocağı Etnografya müzesi

Etnografya (Toplum Bilimi) Nedir / Etnografya Hakkında
Geçmiş uygarlıklara ait gelenek, görenek, giysi ve gündelik hayat ile ilgili çeşitli eserlerin sergilendiği müzelerdir

Etnografya (budun betimi, kavmiyat), kavimleri karşılaştırarak inceleyen, kültür oluşumlarını araştıran toplum bilimi. Yunanca ethnos (ἔθνος), yani "insanlar" ile graphein (γράφειν) "yazım" kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. İnsanın toplumsal varlığını niteliksel ve niceliksel olarak inceler. Bu incelemeleri alan çalışmasına göre gerçekleştirir. Bütünlükçü bir yöntem tercih eder. Bu yönteme göre insan-toplum ilişkisi birbirinden ayrı ögeler olarak anlaşılamaz. Geleneği gezi yazıları ve sömürgecilik dönemi raporlarına da dayanmaktadır.IĞDIR / MELEKLİ BELDESİ NUH BAĞI ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİNDEN BİR GÖRÜNÜM


IĞDIR / MELEKLİ BELDESİ NUH BAĞI ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİNDENDIŞ  GÖRÜNÜM

IĞDIR / MELEKLİ BELDESİ NUH BAĞI ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİNDEN BİR GÖRÜNÜM

IĞDIR / MELEKLİ BELDESİ NUH BAĞI ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİNİN İÇ  GÖRÜNÜMÜ
 
IĞDIR / MELEKLİ BELDESİ NUH BAĞI ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİNİN İÇ GÖRÜNÜMÜ
 

melekli beldesi kültepe mevkiinde çıkarılan bir obsidyen

Obsidyen, volkan camı (ya da obsidiyen), doğal yollarla oluşan volkanik kökenli bir cam türüdür. Lavın hızlıca soğuması ve kristalleşmeye yetecek kadar zaman geçmeden donmasıyla oluşur. Genellikle felsik lav akıntılarının, soğumanın hızlı olduğu kenar bölümlerinde bulunur. Kristal yapıda olmadığından, keskin kıyıları moleküler inceliğe ulaşabilir. Bu özelliğinden ötürü eski çağlarda ok ucu olarak kullanılmış, günümüzde ise cerrahların kullandığı neşterlerin kesici kısımlarında kullanılmaktadır.Hali hazırda obsidyene cam haline gelmesi için 2 etken vardır.

1) Soğuma hızı
2) Bileşimindeki SiO2 miktarıdır. Obsidyenler özellikle siyah olmakla beraber Yeşil Obsidyen (Nemrut Dağı-Tatvan), Kırmızı Obsidyen (İkizdere-Rize) gibi değişik renklere sahiptir.

HEDİK ÇÖMLEĞİ:melekli yöresinde eski dönemler köy halkı tarafından bilhassa kadınlar tarafından üretilen hedik (tandırda pişirilen bir tür sabah yemeği) çömleği.


eski dönemler yöre halkı tarafından elle yapılan su taşı
 

DİBEK TAŞI: eski dönemler yöre halkı tarafından elle yapılan dibek taşı, sarı taşın menşei ığdır erhacı kırmızı tepeden.


Gem: eski dönemler hayvan gücüyle elde edilen tahıllarda kulanılan bir tür ilkel alet.

 
DİBEK TAŞI: eski dönemler yöre halkı tarafından elle yapılan dibek taşı, sarı taşın menşei ığdır erhacı kırmızı tepeden.


HEDİK ÇÖMLEĞİ:melekli yöresinde eski dönemler köy halkı tarafından bilhassa kadınlar tarafından üretilen hedik (tandırda pişirilen bir tür sabah yemeği) çömleği.

İLKEL DEĞİRMEN TAŞI: Eski dönemler hayvan gücüyle çevrilerek  tahılları öğütmeye yarayan bir tür değirmen taşı
 
melekli ve ığdır  yöresinde geçmiş zamanlar taşıma aracı olarak kulanılan at arabası tekerliği ve dingil

melekli beldesinde bir dönem yaşayan malakanlara (stalin tarafından soykırıma uğratılmış alman ırkı) ait haç taşı

KOTAN: eski tarım aletlerinden

ZERDÜŞ ÇİÇEĞİ: melekli yöresinde nesli tükenmekte olan zerdüş çiçeği
 

ĞUM: melekli beldesi baycanlar mahalasinden getirilen bir tür küp, eski dönemler yağ şarap ve sirke gibi besinler muhafaza edilirdi.

 ĞALÇA: eski dönemler Melekli yöresinde dokunan bir tür yöresel kilim