IĞDIR AKUD EKİBİ FAALİYET ALANLARI

IĞDIR AKUD DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI KULÜBÜ


IĞDIR DAĞCILIK KAMP ALANLARI
Gençlik Spor İl Müdürlüğünün Girişimleri sonucu Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 2010 yılında Iğdır’ da yapılması planlanan dağcılık eğitim kapları için Iğdır AKUD kulübü kamp yeri tespit çalışmalarına başladı. Yaklaşık bir hafta süren eğitim yer tespit çalışmalarına ığdır AKUD kulübü sporcularından Coşkun OLUZ (İl Temsilcisi), Hasan DOĞAN, Süleyman GÜNEŞ, Sevcan AKAY, Sadık OĞAN Savaş ACAR ve Erhacı köy muhtarı Reşat FIRAT Karakuyu muhtarı Tacettin ÇAKMAZ’ ın katıldığı eğitim kampı yer tespit çalışmasında 6 önemli nokta tespit edildi.
TDF nin her yıl Yaz Temel Eğitim, Yaz Gelişim, Kış Temel Eğitim, Karbuz, İleri Kaya Eğitimi gibi arama kurtarma eğitim kamplarında yüzlerce dağcıyı hizmet edecek kamp alanları şunlardır :
1.     Tuzluca ilçesi kelekli köyü Karataş mevkii eğitim kampı
2.     Sürmeli köyü hudut eğitim kampı
3.     Erhacı köyü Nuh tepesi eğitim kampı
4.     Korhan yaylası dağcılık tesisleri eğitim kampı
5.     Ağrı dağı 3476 m dağ evi eğitim kampı
6.     Ağrı dağı 4200 karbuz eğitim kampı...............................................................
..........................................................................

 IĞDIR AKUD DAĞCILIK KULÜBÜ

Amaç ve Kapsam:

Doğa severliliği yaygınlaştırmak, tanıtmak, sevdirmek ve korumak. Bu yöndeki tüm sportif ve kültürel etkinliklerde bulunmak. çalışmaları kollar halinde organize etmektir. Üye ve yandaşlarının manevi kişilik ve sağlıklarının üst seviyede olması için çaba gösterir. Dağ ve doğa sporları kapsamında yazılı bilgi, belge gereksinimini karşılamak amacıyla kitap. dergi, aylık bülten, slayt, film, video filmi, disk ve benzeri dökümanların basılması. yayınlanması ve arşivlenmesini sağlar. Dağ ve doğa sporlarının kitlelere tanıtılmasını özendirmek için il temsilciliği ve ilgili kamu, özel kurum ve makamlarla yakın çalışmalara girer.
Sporcularımızın bilgi, görgü ve becerilerini arttırmak üzere yurt içi ve dışında dağcılık etkinlikleri, doğa yürüyüşleri ve geziler düzenler, araştırma ve organizasyonlar yapar. Bu etkinlikleri seminerler, film ve saydam gösterileri, fotoğraf sergileri, raporlar ve kitap halinde kitlelere ulaştırır.
Gerektiğinde yabancı sporcularla ve kulüplerle iş birliğine girerek eğitim tırmanışları ve geziler düzenler. Yurt dışından gelecek sporculara yurt sınırları içinde rehberlik hizmeti
vererek yurdumuzu tanıtmak amacıyla hizmet eder.
Kulüp siyasetle uğraşmaz.

Kulübün Çalışma Alanları:

Dağcılık,
Doğa Yürüyüşü,
Kampçılık,
Kaya Tırmanışı,
Mağaracılık,
Sualtı Sporları,
Bisiklet. Dağ Bisikleti,
Kayak, Tur Kayağı,
Kanyon Araştırma,
Kanoculuk ve Su Sporları,
Satranç,
Yamaç Paraşütü ve benzeri spor dallarında çalışmalar yapar.

Kulüp Kurucuları:
Kurucu Üyeler:

1. COŞKUN OLUZ
SADIK OĞAN
METİN IŞIK
GÜVEN ÖZTÜRK
SEDA ERENIĞDIR AKUD KULÜBÜ KAYAK BRANŞI
GURUP LİDERİ SADIK OĞAN

  Kayak denilen araçla kar üzerinde yapılan yarışma, turistik ve sportif amaçlı etkinliklere, kayak sporu denilir. Kayak yapmak, teknik kuralları uygulayarak, karda kolay ve kontrollü hareket sağlamaktır.

  Kayak yapmanın çeşitli şekilleri vardır. Slalom, Büyük Slalom, Süper Büyük Slalom, İniş, Paralel Yarışmalar, Serbest Stil, Kayak Kros, Kayakla Atlama, Artistik Kayak ve Tümsekli Pistte Kayma v.s. gibi. Kayak sporu, bugün dünyada en çok sevilen spor dallarından biridir. Ülkemizde de on binlerce kişi bu sporu yapmaktadır. Ancak sevilen bu spor dalı, basın ve devlet tarafında yeterince desteklenmediği  ve başarılı sporculara gereken önem verilmediği için şu an uluslararası arenada hak ettiği yere gelememiştir. Buna rağmen kayak yapanların sayısı hızla artmaktadır.

  Bu artışın başlıca sebepleri;

  • Kayak sporuna oyun ve taklit şeklinde 4 - 5 yaşında başlanır.
  • Kayak yapmamızı etkileyebilecek sağlık sorunlarımız olmadığı sürece her yaşta kayak öğrenilebilir ve yapılabiliriz.
  • Kayak doğa sporudur.
  • Kayak modern malzemelerin üretilmiş olması nedeni ile eskiye kıyasla tehlikeli değildir,
  • Ekonomiktir,
  • En eğlenceli ve sağlıklı sporlardan biridir.SOSYAL KULÜBÜN ADI : AKUD KULÜBÜ  İZCİLİK KOLU
GURUP LİDERİ : MERYEM BULUT
AMAÇ:
SOSYAL ETKİNLİKLERİN AMACI
Madde 5
— Sosyal etkinliklerin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır.
Bu amaçla öğrencilere;
a) İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme,
b) Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme,
c) Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme,
d) Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme,
e) Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme,
f) Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme,
g) Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme,
h) Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme,
ı) Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme,
j) Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme,
k) Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme
gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılmasına çalışılır.

İLKELER
Madde 6
— Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarında katılımcılık, planlılık, süreklilik, üretkenlik, gönüllülük ve iş birliği temel ilkedir.
Bu ilkeler doğrultusunda;
a) İlköğretim ve orta öğretimde öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarının, öğrencilerin gelişim seviyesine göre belirlenmesine,
b) Çevresine duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak yetişmelerine, ilgi ve istidatlarını geliştirmelerine,
c) Demokratik yurttaşlık bilincini geliştirebilecek eğitim uygulamalarının, hayatın tüm alanlarına yayılarak yapılacak çalışmaların okul içi ve okul dışı etkinlikleri içermesine,
d) Öğrencilerin toplumsal hayata, sorunların çözümüne, yerel düzeyde katılımına ve yöneltici projeler hazırlamaya özendirilmesine,
e) Her bireyin topluma katkı sağlayabileceği göz önüne alınarak tüm etkinliklerde geniş katılımın sağlanmasına,
f) Öğrencilerin yönlendirilmelerine ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesine,
g) Sosyal etkinlik çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçları ile çevrenin imkân ve şartlarının göz önünde tutulmasına,
h) Etkinliklerde verimi sağlamak için okul ve halk eğitim merkezlerinde oluşturulan öğrenci kulüpleri arasında ortak çalışmalar yapılmasına ve bunların imkânlarından yararlanılmasına,
ı) Çalışmaların daha çok ders dışı zamanları kapsayacak ve değerlendirecek şekilde planlanıp uygulanabilmesine,
j) Ders programlarının göz önünde bulundurularak desteklenmesine,

AKUD KİCKBOKS KOLU
GURUP LİDERİ VE KİCKBOKS İL TEMSİLCİSİ ANTRENÖR: METİN IŞIK
Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tesisleri, kamu kurum ve kuruluşları ile dernek, kulüp ve özel spor salonlarının kick boks bölümlerinde bu sporu yapanların çalışma seviyelerini belirlemek, kuşak terfileri için gerekli sınavları yapmak, bu sınavları standarda bağlamak ve kick boks tekniklerinin gelişmesini sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, ülkemizde kick boks sporu yapan kişilerin 7 nci dereceden (beyaz kemer), 1 inci dan’a (siyah kemer) kadar gelebilme ve dan derecelerinde yükselme şartları ile ilgili esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


 

IĞDIR AKUD KULÜBÜSATRANÇ KOLU
GURUP LİDERİ : ALİ TURAN SATRANÇ İL TEMSİLCİSİ

 AMAÇ:
SOSYAL ETKİNLİKLERİN AMACI
Madde 5 — Sosyal etkinliklerin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır.
Bu amaçla öğrencilere;
a) İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme,
b) Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme,
c) Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme,
d) Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme,
e) Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme,
f) Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme,
g) Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme,
h) Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme,
ı) Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme,
j) Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme,
k) Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme
gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılmasına çalışılır.

İLKELER
Madde 6 — Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarında katılımcılık, planlılık, süreklilik, üretkenlik, gönüllülük ve iş birliği temel ilkedir.
Bu ilkeler doğrultusunda;
a) İlköğretim ve orta öğretimde öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarının, öğrencilerin gelişim seviyesine göre belirlenmesine,
b) Çevresine duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak yetişmelerine, ilgi ve istidatlarını geliştirmelerine,
c) Demokratik yurttaşlık bilincini geliştirebilecek eğitim uygulamalarının, hayatın tüm alanlarına yayılarak yapılacak çalışmaların okul içi ve okul dışı etkinlikleri içermesine,
d) Öğrencilerin toplumsal hayata, sorunların çözümüne, yerel düzeyde katılımına ve yöneltici projeler hazırlamaya özendirilmesine,
e) Her bireyin topluma katkı sağlayabileceği göz önüne alınarak tüm etkinliklerde geniş katılımın sağlanmasına,
f) Öğrencilerin yönlendirilmelerine ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesine,
g) Sosyal etkinlik çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçları ile çevrenin imkân ve şartlarının göz önünde tutulmasına,
h) Etkinliklerde verimi sağlamak için okul ve halk eğitim merkezlerinde oluşturulan öğrenci kulüpleri arasında ortak çalışmalar yapılmasına ve bunların imkânlarından yararlanılmasına,


SOSYAL KULÜBÜN ADI : AKUD KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KOLU

EKİP KOLU BAŞKANI :    TÜLAY BULUT
 AMAÇ:
SOSYAL ETKİNLİKLERİN AMACI
Madde 5 — Sosyal etkinliklerin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır.
Bu amaçla öğrencilere;
a) İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme,
b) Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme,
c) Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme,
d) Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme,
e) Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme,
f) Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme,
g) Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme,
h) Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme,
ı) Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme,
j) Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme,
k) Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme
gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılmasına çalışılır.

İLKELER
Madde 6 — Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarında katılımcılık, planlılık, süreklilik, üretkenlik, gönüllülük ve iş birliği temel ilkedir.
Bu ilkeler doğrultusunda;
a) İlköğretim ve orta öğretimde öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarının, öğrencilerin gelişim seviyesine göre belirlenmesine,
b) Çevresine duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak yetişmelerine, ilgi ve istidatlarını geliştirmelerine,
c) Demokratik yurttaşlık bilincini geliştirebilecek eğitim uygulamalarının, hayatın tüm alanlarına yayılarak yapılacak çalışmaların okul içi ve okul dışı etkinlikleri içermesine,
d) Öğrencilerin toplumsal hayata, sorunların çözümüne, yerel düzeyde katılımına ve yöneltici projeler hazırlamaya özendirilmesine,
e) Her bireyin topluma katkı sağlayabileceği göz önüne alınarak tüm etkinliklerde geniş katılımın sağlanmasına,
f) Öğrencilerin yönlendirilmelerine ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesine,
SOSYAL KULÜBÜN ADI : AKUD ÇEVRE KORUMA KOLU
GORUP LİDERİ : GAMZE BOŞÇEK
 
AMAÇ:
SOSYAL ETKİNLİKLERİN AMACI
Madde 5 — Sosyal etkinliklerin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır.
Bu amaçla öğrencilere;
a) İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme,
b) Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme,
c) Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme,
d) Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme,
e) Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme,
f) Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme,
g) Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme,
h) Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme,
ı) Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme,
j) Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme,
k) Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme
gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılmasına çalışılır.

İLKELER
Madde 6 — Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarında katılımcılık, planlılık, süreklilik, üretkenlik, gönüllülük ve iş birliği temel ilkedir.
Bu ilkeler doğrultusunda;
a) İlköğretim ve orta öğretimde öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarının, öğrencilerin gelişim seviyesine göre belirlenmesine,
b) Çevresine duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak yetişmelerine, ilgi ve istidatlarını geliştirmelerine,
c) Demokratik yurttaşlık bilincini geliştirebilecek eğitim uygulamalarının, hayatın tüm alanlarına yayılarak yapılacak çalışmaların okul içi ve okul dışı etkinlikleri içermesine,
d) Öğrencilerin toplumsal hayata, sorunların çözümüne, yerel düzeyde katılımına ve yöneltici projeler hazırlamaya özendirilmesine,
e) Her bireyin topluma katkı sağlayabileceği göz önüne alınarak tüm etkinliklerde geniş katılımın sağlanmasına,
f) Öğrencilerin yönlendirilmelerine ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesine,
g) Sosyal etkinlik çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçları ile çevrenin imkân ve şartlarının göz önünde tutulmasına,
h) Etkinliklerde verimi sağlamak için okul ve halk eğitim merkezlerinde oluşturulan öğrenci kulüpleri arasında ortak çalışmalar yapılmasına ve bunların imkânlarından yararlanılmasına,Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Bilardo Federasyonu ve alt kuruluşları olan il ve bölge temsilciliklerince düzenlenecek tüm resmi yarışmalarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik resmi ve özel yarışmalarda doğacak teknik anlaşmazlıkların çözümünü, sporcuların katılım haklarını, il, bölge ve federasyon müsabakalarında görev alanların yetki ve sorumluluklarını, sporcuların başarı ya da başarısızlık ölçülerini, uluslararası kural ve kaideleri kapsar.

Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Bilardo Federasyonu ve alt kuruluşları olan il ve bölge temsilciliklerince düzenlenecek tüm resmi yarışmalarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam Bu Yönetmelik resmi ve özel yarışmalarda doğacak teknik anlaşmazlıkların çözümünü, sporcuların katılım haklarını, il, bölge ve federasyon müsabakalarında görev alanların yetki ve sorumluluklarını, sporcuların başarı ya da başarısızlık ölçülerini, uluslararası kural ve kaideleri kapsar.

    Madde 2 -

Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Bilardo Federasyonu ve alt kuruluşları olan il ve bölge temsilciliklerince düzenlenecek tüm resmi yarışmalarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam Bu Yönetmelik resmi ve özel yarışmalarda doğacak teknik anlaşmazlıkların çözümünü, sporcuların katılım haklarını, il, bölge ve federasyon müsabakalarında görev alanların yetki ve sorumluluklarını, sporcuların başarı ya da başarısızlık ölçülerini, uluslararası kural ve kaideleri kapsar.

    Madde 2 -
IĞDIR AKUD KULÜBÜ BİLARDO KOLU

GURP LİDERİ : AHMET ÖZTÜRK

   Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Bilardo Federasyonu ve alt kuruluşları olan il ve bölge temsilciliklerince düzenlenecek tüm resmi yarışmalarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. 
Madde 2 -
Bu Yönetmelik resmi ve özel yarışmalarda doğacak teknik anlaşmazlıkların çözümünü, sporcuların katılım haklarını, il, bölge ve federasyon müsabakalarında görev alanların yetki ve sorumluluklarını, sporcuların başarı ya da başarısızlık ölçülerini, uluslararası kural ve kaideleri kapsar.
Madde 3 - Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 10 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.